అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Green Park, పూణే

Green Park, పూణే

HotelGreen Park Baner Road Pune 411045

Green Park హోటల్ వివరములు

Green Park

Greenpark is one of the landmarks of Pune. With the captivating ambiance, Greenpark is delivering its guests satisfactory services which is increasing with the span of time. Be it food or facility, the hotel has earned laurels for its cordial hospitality.

The poolside view along with some renowned delicacies has remained favourite amongst those who visited the resort. Even the rooms at Greenpark are affordable and comfortable apart from being luxurious and spacious.

Green Park ప్రదేశం