అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Hotel President, పూణే

Hotel President, పూణే

The Hotel President Tharkude Hotels Pvt. Ltd. 34/11, Erandwane, Behind Kohinoor Mangal Karyalaya, Prabhat Road, Pune -- 411004, Maharashtra, India

Hotel President హోటల్ వివరములు

Hotel President

Nestled in Pune's most genteel and prestigious area, Hotel President provides warmth and genuine hospitality to all the visitors. The hotel authority offers excellent service which makes the guests to visit the hotel again.

         The President offers a beautiful and calm ambience and is an ideal place where business can be mixed with pleasure.