అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Le Meridien, పూణే

Le Meridien, పూణే

Hotel Le Meridien Raja Bahadur Mill Road, Pune Maharashtra – 411001, India

Le Meridien హోటల్ వివరములు

Le Meridien

Want to spend a comfortable holiday trip with your near and dear ones, visit Le Meridien. Situated in a majestic setting, the hotel provides warm hospitality to all the visitors. It is easily accessible to the city's business and cultural hubs.

Convenient and comfortable rooms will deliver unforgettable experiences during your stay here. It is a perfect destination for both business and leisure travellers.

Le Meridien హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Banquet hall

Le Meridien

Prev
Next
Bar

Le Meridien

Prev
Next
Bar at the hotel

Le Meridien

Prev
Next
Hotel exterior

Le Meridien

Prev
Next
Hotel lobby

Le Meridien

Prev
Next
Hotel reception

Le Meridien

Prev
Next
Pool view

Le Meridien

Prev
Next
Restaurant

Le Meridien

Prev
Next
Roof top dining

Le Meridien

Prev
Next
Royal Club Suite

Le Meridien

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి

Le Meridien ప్రదేశం