అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Pride Hotel, పూణే

Pride Hotel, పూణే

The Pride Hotel 5 University Road, Shivajinagar, Pune- 411005. Maharashtra, India

Pride Hotel హోటల్ వివరములు

Pride Hotel

The Pride Hotel is one of the top quality and leading 5 star luxury hotels in Pune and is located in close proximity to high profile areas like Hinjewadi and Shivajinagar. Important tourist places like Osho Ashram is also located extremely close to the 5 star property.

         The hotel is an ideal place for both business and leisure travellers and is known for its excellent hospitality and impeccable services.

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి

Pride Hotel ప్రదేశం