అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Quality Hotel Regency, పూణే

Quality Hotel Regency, పూణే

Quality Hotel Regency 192 ,Dhole Patil Road,Pune, 411001Maharahtra

Quality Hotel Regency హోటల్ వివరములు

Quality Hotel Regency

The hotel is conveniently located in the hub of the business center of Pune and is in close proximity to Pune Airport and Railway station. Also, all the prime tourist attractions nearby makes the hotel an ideal place for both business and leisure travellers.

Quality Hotel Regency ప్రదేశం