అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Radisson Hotel, పూణే

Radisson Hotel, పూణే

Radisson Hotel Nagar Bypass Road, Kharadi, Pune, 411014 Maharashtra, India

Radisson Hotel హోటల్ వివరములు

Radisson Hotel

The 5 star luxury property is conveniently located near the business centers of Magarpatta and Kharadi and is within 5 km from Pune Airport. All the main shopping and entertainment hubs can be easily accessed from the property.

The seven storey hotel provides guests with style, comfort and sophistication and is an ideal venue for both business and leisure travellers.

Radisson Hotel హోటల్ ఫోటోలు

Prev
Next
Radisson Hotel

Radisson Hotel

Prev
Next
Radisson Hotel

Radisson Hotel

Prev
Next
Radisson Hotel

Radisson Hotel

Prev
Next
Radisson Hotel

Radisson Hotel

Prev
Next
Radisson Hotel

Radisson Hotel

Prev
Next
Radisson Hotel

Radisson Hotel

Prev
Next
Radisson Hotel

Radisson Hotel

Prev
Next
Radisson Hotel

Radisson Hotel

Prev
Next
Radisson Hotel

Radisson Hotel

Prev
Next
Radisson Hotel

Radisson Hotel

Prev
Next
Radisson Hotel

Radisson Hotel

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి

Radisson Hotel ప్రదేశం