అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Sai Palace, పూణే

Sai Palace, పూణే

Hotel Sai Palace Shirole road, opp. Jog classes, Off Jangli Maharaj road, Pune-411004,

Sai Palace హోటల్ వివరములు

Sai Palace

Hotel Sai Palace is located in the midst of Pune city. The ideal location in the Deccan region makes it favourable for business as well as leisure trip. The specialty of the hotel lies in its luxurious accommodation and cordial hospitality towards the guests.

 

Well furnished, stylish rooms, courteous staff, prompt service, convenient and homely ambiance are the unique features of this hotel which is available at the best price in Pune.

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి

Sai Palace ప్రదేశం