అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

Viva Inn Hotel, పూణే

Viva Inn Hotel, పూణే

Viva Inn Hotel NDA Road, Chandani Chowk Pune – 411021 Maharashtra, India

Viva Inn Hotel హోటల్ వివరములు

Viva Inn Hotel

Viva Inn Hotel in Bavdhan, Pune is centrally located to western bypass expressway and is in close proximity to all the leading IT and commercial hub of the city. The hotel boasts of well trained, professional and qualified staffs who caters to every need of the guests.

It offers luxurious Guest Quarters / Suites, Multi Cusine restaurant, impeccable Banquet And Meeting facilities. Viva Inn also has a round the clock coffee lounge, the only coffee lounge in Pune that is open 24 hours. Its an ideal place for both business and leisure travellers.

హోటల్ రేట్లను కనుగొనండి

Viva Inn Hotel ప్రదేశం