అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

శబరిమల ఫొటోలు

శబరి మల ఫోటోలు, వావార్ క్షేత్రం
1/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శబరి మల ఫోటోలు, వావార్ క్షేత్రం
2/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శబరి మల ఫోటోలు, వావార్ క్షేత్రం
3/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శబరిమల ఫోటోలు మకర విల్లక్కు , మకర జ్యోతి
The famous and mysterious Makarajyothi that can be found visible on the day of Makara Sankranti every year. Devotees throng the temple in thousnds, to witness this rare event thatt's considered auspicious.
4/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శబరిమల ఫోటోలు, అయ్యప్ప టెంపుల్ భక్తులు
Devotees throng the famous Ayyappa temple at Sabarimala, Kerala
5/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శబరిమల ఫోటోలు, అయ్యప్ప టెంపుల్ చేరే మెట్లు
Devotees step up to reach the Ayyappa temple sanctum in Sabarimala.
6/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శబరిమల ఫోటోలు, అయ్యప్ప టెంపుల్ శ్రీకోవిల్
Devotees in the Sreekovil of Sabarimala
7/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
శబరిమల ఫోటోలు, అయ్యప్ప టెంపుల్ లోపలి దృశ్యం
A view from inside the Sacred Sabarimala temple compunds
8/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...