అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

సేలం ఫొటోలు

సేలం ఫోటోలు, సూర్యాస్తమయం
Clouds glitter with a silver lining during sunset at Salem.
1/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సేలం ఫోటోలు, రోడ్ సైడ్ దుకాణం
Little vendors in Salem sell clothes on the roadside.
2/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సేలం ఫోటోలు, పూవులు
Colourful Chrysanthemum and marigold garlands kept for sale in Salem...
3/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సేలం ఫోటోలు, బెర్రీ షాప్
A vendor selling mouthwatering Amlas or Goosberries aside a road in Salem, Tamil Nadu.
4/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సేలం ఫోటోలు, తరమంగళం టెంపుల్
Yet another old picture of the Taramangalam Temple entrance way. The temple is dedicated to Lord Shiva.
5/9
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
సేలం ఫోటోలు, తరమంగళం టెంపుల్, ఒక దృశ్యం
An ages old image of the Taramangalam Temple at Salem in Tamil Nadu.
6/9
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
సేలం ఫోటోలు, రాజ గణపతి టెంపుల్, ప్రవేశం
What is seen in this image is the entranceway of Salem's Raja Ganapathi Temple.
7/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సేలం ఫోటోలు, పనమరతుపత్తి లేక్ ఒక దృశ్యం
A view of the Panamarathupatti lake waters. The lake is situated in Salem, Tamil Nadu.
8/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సేలం ఫోటోలు, 1008 లింగాల గుడి
A view of the shiva lingams in 1000 Shiva Temple thats located closeby Salem.
9/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...