అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

సరిస్క ఆకర్షణలు

నీలకంఠ మహాదేవ, సరిస్క

నీలకంఠ మహాదేవ, సరిస్క

రాజస్థాన్ లోని సరిస్క నేషనల్ పార్క్ లోని నీలకంఠ మహాదేవ (నీలి రంగు కంఠం వున్న శివుడు) దేవాలయ...అధికంగా

మత సంబంధ
సరిస్క నేషనల్ పార్క్, సరిస్క

సరిస్క నేషనల్ పార్క్, సరిస్క

రాజస్థాన్ లోని ఆల్వార్ జిల్లా లో ఢిల్లీ – ఆల్వార్ – జై పూర్ మార్గంలో ఉండే సరిస్క...అధికంగా

వన్య సంపద
అజబ్ ఘడ్ కోట, సరిస్క

అజబ్ ఘడ్ కోట, సరిస్క

సరిస్క కు అతి సమీపంలో, భాన్ గర్, ప్రతాప్ ఘడ్ కోటలకు మధ్యలో వున్న అజబ్ ఘడ్ కోట రాజస్థాన్ లోని...అధికంగా

కోటలు
భాన్ గర్ కోట, సరిస్క

భాన్ గర్ కోట, సరిస్క

రాజస్థాన్ లోని ఆల్వార్ జిల్లా లో గల భాన్ గర్ పట్టణం నందు మధ్య యుగానికి చెందిన భాన్ గర్ కోట ఉంది....అధికంగా

కోటలు
భర్తృహరి దేవాలయం, సరిస్క

భర్తృహరి దేవాలయం, సరిస్క

రాజస్థాన్ లోని ఆల్వార్ నుండి 30 కి.మీ. దూరం లో గల భర్త్రిహరి దేవాలయం ప్రసిద్ధ సరిస్క నేషనల్ టైగర్...అధికంగా

మత సంబంధ
పండుపోల్ లోని హనుమాన్ దేవాలయం, సరిస్క

పండుపోల్ లోని హనుమాన్ దేవాలయం, సరిస్క

రాజస్థాన్ లోని సరిస్క నేషనల్ టైగర్ రిజర్వు లో గల పండు పోల్ లోని హనుమాన్ దేవాలయం సరిస్క లో...అధికంగా

మత సంబంధ
జై సమంద్ లేక్, సరిస్క

జై సమంద్ లేక్, సరిస్క

ఆల్వార్ నగరానికి 6 కి.మీ.దూరంలో గల జై సమంద్ ఒక కృత్రిమ సరస్సు. 1910 లో జై సింగ్ మహారాజు చే...అధికంగా

సరస్సులు
జంగిల్ సఫారి, సరిస్క

జంగిల్ సఫారి, సరిస్క

పార్క్ లో భారి సంఖ్యలో వన్య మృగాలతో బాటుగా అరుదైన వృక్ష జంతు సంపద ఉండటం వలన సరిస్క నేషనల్ పార్క్...అధికంగా

వన్య సంపద
కాలిఘాటి, సరిస్క

కాలిఘాటి, సరిస్క

రాజస్థాన్ లోని సరిస్క నేషనల్ పార్క్ లోపల వున్న కాలి ఘాటికి, పార్క్ ప్రవేశం ద్వారం వద్ద వున్న...అధికంగా

గ్రామం
క౦కవారి కోట, సరిస్క

క౦కవారి కోట, సరిస్క

రాజస్థాన్ లోని సరిస్క నేషనల్ రిజర్వు లోపల వున్న క౦కవారి కోట గొప్ప చారిత్రిక ప్రాధాన్యతను కల్గి...అధికంగా

కోటలు
నలదేశ్వర్, అల్వార్

నలదేశ్వర్, అల్వార్

నలదేశ్వర్, అల్వార్ కు దక్షిణాన 24 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. అందమైన ఈ గ్రామం పురాతన మహాదేవ...అధికంగా

మత సంబంధ
నలదేశ్వర్ పుణ్యక్షేత్రం, సరిస్క

నలదేశ్వర్ పుణ్యక్షేత్రం, సరిస్క

రాజస్థాన్ లోని సరిస్క – ఆల్వార్ హై వే కు కొద్ది దూరం లో మహాదేవుని (శివుని) కి చెందిన...అధికంగా

మత సంబంధ