అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

సరిస్క ప్యాలెస్, సరిస్క

సిఫార్సు చేసినది

రాజస్థాన్ లోని సరిస్క నేషనల్ టైగర్ రిజర్వులో 1902 లో నిర్మించిన సరిస్క ప్యాలెస్ ను ఆల్వార్ మహారాజు వేట విడిది గా ఉపయోగించే వాడు. మిశ్రమ వాస్తు నిర్మాణానికి నిదర్శనమైన ఈ ప్యాలెస్ ను ప్రస్తుతం ఒక విలాసవంతమైన హోటల్ గా మార్చారు.

సరిస్క ఫొటోలు, సరిస్క ప్యాలెస్, ముందు భాగం
Please Wait while comments are loading...