అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఎలా చేరాలి? సరిస్క రోడ్డు ప్రయాణం

రోడ్డు మార్గం : రాజస్థాన్ లోని అన్ని నగరాలనుండి సరిస్క కు బస్సు సౌకర్యం వుంది.

జైపూర్ నుండి ఆల్వార్ కు అనేక ప్రభుత్వ బస్సులు నడుస్తున్నాయి. ఢిల్లీ నుండి సరిస్క వరకు ప్రైవేటు బస్సు సదుపాయం ఉంది.

మీ యొక్క మార్గం కనుగొనండి