అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

సతారా ఫొటోలు

సతారా ఫొటోలు, ధోసేఘర్ మనోహర జలపాతం
A panoramic view of the Thoseghar Waterfall in Satara. The fall is a major tourist attraction in the region.
1/9
Photos Courtesy : Attribution : Ajit Shinde
సతారా ఫొటోలు, ధోసేఘర్ జలపాతం,
Waters gush out of the Thoseghar waterfall in Satara during the season of monsoon.
2/9
Photos Courtesy : Attribution : Ajit Shinde
సతారా ఫొటోలు, కాస్ చెరువు, కాస్ పీఠ భరూమి, పువ్వులు
3/9
Photos Courtesy : Wikipedia
సతారా ఫొటోలు, తోసేఘర్ జలపాతాలు
4/9
Photos Courtesy : Wikimedia
సతారా ఫొటోలు, కొయినా డ్యామ్ దూరం నుండి
5/9
Photos Courtesy : Wikipedia
సతారా ఫొటోలు, కొయినా డ్యామ్
6/9
Photos Courtesy : Wikipedia
సతారా ఫొటోలు, అజినక్యతారా కోట
7/9
Photos Courtesy : Wikimedia
సతారా ఫొటోలు, అజినక్యతారా కోట ప్రవేశం
8/9
Photos Courtesy : Wikimedia
సతారా ఫొటోలు, సజ్జన్ గడ్ కోట, ప్రవేశం
9/9
Photos Courtesy : Wikimedia
Please Wait while comments are loading...