అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

సుల్తాన్ బతేరి ఫొటోలు

సుల్తాన్ బాటరీ ఫోటోలు1
A beautiful landscape in Sultan Bathery splashed with varied hues of yellow and green, makes up for an amazing image . . .
1/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సుల్తాన్ బాటరీ ఫోటోలు2
A green, fresh and beautiful rice farm at Sultan Bathery . . .
2/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సుల్తాన్ బాటరీ ఫోటోలు,3
A rice farm in Sultan Bathery lies dormant, having pulled up an all green and soft grass comforter . . .
3/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సుల్తాన్ బాటరీ ఫోటోలు, వయనాడ్ సంరక్షణ అడవి లోపలి దృశ్యం
A view from inside the Wayanad Wildlife Sanctuary close by Sultan Bathery
4/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సుల్తాన్ బాటరీ ఫోటోలు, వయనాడ్ సంరక్షణ అడవి
The Wayanad Sanctuary woods when sun drenched, appear this charming!
5/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సుల్తాన్ బాటరీ ఫోటోలు, వయనాడ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాన్చురి దట్టమైన అడవులు
Seen here are thick forests found within the Wayanad Wildlife Sanctuary . . .
6/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సుల్తాన్ బాటరీ ఫోటోలు, ఎడక్కల్ గుహలు, గుహల లోని చెక్కడాలు
Carvings on the Edakkal cave walls in Wayanad . . .
7/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సుల్తాన్ బాటరీ ఫోటోలు, ఎడక్కల్ గుహలు, పర్యాటకులు
Tourists inside a sun drenched portion of the Edakkal Caves of Wayanad . . .
8/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
సుల్తాన్ బాటరీ ఫోటోలు, ఎడక్కల్ గుహలు, లోపలి దృశ్యం
A view from inside the Edakkal Cave, a tourist hotspot in Edakkal, Kerala.
9/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...