సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

తిన్సుకియా ఫొటోలు

తీన్సుకియా ఫోటోలు, త్రిలింగ మందిర్ - గంటల దృశ్యం
Numerous bells being tied to the huge peepal tree by the devotees at Tilinga Mandir in Tinsukia, Assam.
1/2
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
తీన్సుకియా ఫోటోలు, శివ ధాం - టెంపుల్ దృశ్యం
A splendid view of the Shiv Dhaam Temple surrounded by a beautiful lake in Tinsukia, Assam.
2/2
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...