అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

సకలేశ్ పూర్ కు వారాన్తపు విహారం!!

Posted by:
Share this on your social network:
   Facebook Twitter Google+ Pin it  Comments

కార్యాలయాలలో డైలీ చేసే ఉద్యోగాలు విసుగు పుట్టిన్చేస్తున్నాయా ? వారాంతం ఎపుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారా ? వీక్ ఎండ్ అతి త్వరలో వచ్చేస్తోంది. మరి వీక్ ఎండ్ ప్రణాలికలు సిద్ధం చేయండి.

మీరు బెంగుళూరు లోని వారైతే, బెంగుళూరు నుండి సకలేశ్ పూర్ కు ఒక చిన్న విహారం చేయవచ్చు. సకలేశ్ పూర్ ఒక చిన్న హిల్ స్టేషన్. ఇది పడమటి కనుమలలో వుంది. సాధారణ టూరిస్ట్ మ్యాప్ నుండి తొలగించ బడిన ఈ హిల్ స్టేషన్ ఒక ప్రత్యేకత గా వుంటుంది.

వారం అంతా బిజీ వర్క్ ఎంతో ఒత్తిడి కలిగి వున్న మీకు ఈ చిన్న హిల్ స్టేషన్ మీరు ఊహించని మేరకు ఆనందాలు అందించి విశ్రాన్తినిస్తుంది. కనుక మీ లగేజ్ సర్ది సిద్ధమవండి.

English summary
Bored of sitting in office doing the mundane job? Eagerly awating for the weekend? Well, the weekend is certainly not far away and so are the weekend plans. Let's take a small road trip to Sakleshpur, a small hill station in the Western ghats, removed from the usual tourist map.
Please Wait while comments are loading...