సాహస క్రీడల అభిమానులు మెచ్చే మధుగిరి కోటకు వెళ్లి చూసొద్దామా !
వెతకండి
 
వెతకండి
 

ఉడుపి వాతావరణం

అనుకూల వాతావరణం - చలికాలం ఈ ప్రాంత సందర్శనకు బాగుంటుంది. డిసెంబర్ నుండి ఫిబ్రవరి వరకు అనుకూలం.

ముందు వాతావరణ సూచన
Udupi, India 24 ℃ Mist
గాలి: 4 from the WSW తేమ: 93% ఒత్తిడి: 1013 mb మబ్బు వేయుట: 44%
5 నేటి వాతావరణ సూచన
రోజు ప్రణాళిక గరిష్టం కనిష్టం
Sunday 26 Mar 35 ℃95 ℉ 23 ℃ 74 ℉
Monday 27 Mar 35 ℃96 ℉ 24 ℃ 74 ℉
Tuesday 28 Mar 35 ℃94 ℉ 23 ℃ 73 ℉
Wednesday 29 Mar 35 ℃95 ℉ 23 ℃ 73 ℉
Thursday 30 Mar 35 ℃94 ℉ 24 ℃ 75 ℉
వేసవి

వేసవి కాలం - ఈ కాలంలో ఉడుపి ఉష్ణోగ్రతలు 25 నుండి 40 డిగ్రీల వరకు మారుతూంటాయి.   

వర్షాకాలం

వర్షాకాలం - బలమైన గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలుంటాయి. ఇవి జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటాయి. ఈ సమయంలో ఉష్ణోగ్రత 23 నుండి 30 డిగ్రీల వరకు ఉంటుంది.

చలికాలం

చలికాలం అనేది డిసెంబర్ నుండి ఫిబ్రవరి వరకు ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రతలు 20 నుండి 32 డిగ్రీల వరకు మారుతాయి. తగిన ఉష్ణోగ్రతలతో  చలికాలం ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది.