అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

వెగేటర్ ఫొటోలు

గోవా ఫొటోలు - ఛపోరా కోట
A view from the fort of Chapora, Goa.
1/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia
గోవా ఫొటోలు -ఛపోరా లోపలి భాగం
A beautiful view of the interiors of the Chapora Fort in Goa. The fort stands as one of the finest examples of the Portugese architecture.
2/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia
గోవా ఫొటోలు - ఛపోరా కోట ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశం
This is how the fort of Chapora at Goa looks. It is one of the many important tourist destinations of Goa.
3/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia
గోవా ఫొటోలు, వెగేటర్ బీచ్
A busy day at the Vagator Beach in Goa...
4/8
Photos Courtesy : Wikipedia
గోవా ఫొటోలు, వెగేటర్ బీచ్
Lord Shiva rocks on the rocks at the Vagator Beach!
5/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia
గోవా ఫొటోలు, వెగేటర్ బీచ్
Hues at play with orange, green, blue & brown at Vagator Beach, Goa
6/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia
గోవా ఫొటోలు, వెగేటర్ బీచ్ విశ్రాంతిలో ఆవులు
Cows relaxing on the Vagator beach, Goa
7/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia
గోవా ఫొటోలు, వెగేటర్ బీచ్
A distance view of the Chapora Fort from the Vagator beach....
8/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia
Please Wait while comments are loading...