అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

విజయవాడ ఫొటోలు

విజయవాడ ఫోటోలు, ఉండవల్లి గుహలు, అందమైన రాతి టెంపుల్
View of a beautiful rock cut temple in thge Undavalli Caves of Vijayawada, Andhra Pradesh.
1/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
విజయవాడ ఫోటోలు, ఉండవల్లి గుహలు, అందమైన దృశ్యం
Yet another beautiful view of the Undavalli Caves...
2/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
విజయవాడ ఫోటోలు, ఉండవల్లి గుహలు, దేముడి విగ్రహం
VIew of a god's idol inside the Undavalli Caves of Vijayawada.
3/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
విజయవాడ ఫోటోలు, ప్రకాశం బరాజ్ రేజర్వాయ ర్
The beautiful Prakash Barrage reservoir at Vijaywada.
4/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
విజయవాడ ఫోటోలు, ప్రకాశం బరాజ్ అందమైన బ్యాక్ వాటర్స్
Seen here is the pristine backwaters of Prakasham Barrage. Also seen in the backdrop is the holy hill called Indrakailadri.
5/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
విజయవాడ ఫోటోలు, ప్రకాశం బరాజ్ అందమైన దృశ్యం
A view of the Prakasam Barrage at Vijayawada in Andhra Pradesh.
6/8
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
విజయవాడ ఫోటోలు, కనక దుర్గ దేవాలయం ఆవరణ
The premises of Kanaka Durga Malleshwari shrine of Vijayawada in AP.
7/8
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
విజయవాడ ఫోటోలు, కనక దుర్గ దేవాలయం ఒక దృశ్యం
A view of Durga Malleshwari temple and its premises in Vijayawada.
8/8
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...