అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

వరంగల్ ఫొటోలు

వరంగల్ ఫోటోలు, పాఖాల్ లేక్, అందమైన సరస్సు
Azure, pure and pristine Pakhal! - One of the many beautiful lakes in Warangal of Andhra.
1/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వరంగల్ ఫోటోలు, వేయి స్తంభాల గుడి , గంట
2/6
వరంగల్ ఫోటోలు, వేయి స్తంభాల గుడి చెక్కిన స్తంభాలు
Intricate and lovely carvings on the pillats in Wrangal's 1000 pillar temple - Andhra Pradesh.
3/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వరంగల్ ఫోటోలు, వరంగల్ కోట, ప్రవేశం
A very artistic entrance of the famous Wrangal Fort at Wrangal, AP.
4/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వరంగల్ ఫోటోలు, వరంగల్ కోట, కళాత్మక ప్రవేశ ద్వారాలు
Yet another mesmerizing view of the Warangal Fort's artistic gateways at Warangal, Andhra Pradesh.
5/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
వరంగల్ ఫోటోలు, వరంగల్ కోట, కీర్తి తోరణం
Seen here is the Keerthi Thoranam in Warangal Fort at Warangal, Andhra Pradesh.
6/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...