పరశురామ

Parasurama Kshetras Karnataka

కర్ణాటకలోని దివ్య క్షేత్రాలు

ముక్తిప్రదేశాలకు సమానమైన ప్రదేశాలు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుని ఆలయానికి ప్రసిద్ధిచెందిన ఉడిపి పట్టణానికి చేరువలో ఉండటం విశేషం. అవి వరుసగా ఉడిపి, కుక్కేసుబ్రహ్మణ్యం, కుంభాషి, కోటేశ్వర, శంకరనారాయణ, కొల్లూరు మరియు గోకర్ణ. స్క...
Seven Mukti Sthala Pilgrimage Centers Karnataka

కర్ణాటకలోని దివ్య ముక్తిస్థల క్షేత్రాలు !

భారతపురాణాలను ఒకసారి తిరగేస్తే, ముక్తిని ప్రసాదించే ఏడు దివ్యక్షేత్రాలు కానవస్తాయి. అవి అయోధ్య, మథుర, మాయ (హరిద్వార్), కాశీ, కంచి, అవంతిక(ఉజ్జయిని) మరియు పూరీ. దర్శన, స్మరణ, పఠన, శ్...