కొమురవెల్లి

Sri Komuravelli Mallikarjuna Swamy Temple Siddipet

కొమురవెల్లి క్షేత్రం - భక్తుల కొంగుబంగారం

కొమురవెల్లి మల్లన్నగా కొలువబడే శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయం తెలంగాణలోని కొత్తగా ఏర్పడిన సిద్ధిపేట జిల్లాలో కలదు. ఈ దేవాలయం సిద్ధిపేట నుండి సికింద్రాబాద్ కు వెళ్ళే మార్గంలో సిద్ధిపేటకు 10 కి.మీ. ల దూరంలో ఉంది. కొమురవెల్లి మల్లన్న స్వామిని బన్ద సొ...
Sri Komuravelli Mallanna Swamy Temple Telanagana

తెలంగాణ భక్తుల కొంగుబంగారం ... కొమురవెల్లి క్షేత్రం !

కొమురవెల్లి మల్లన్న గా కొలువబడే శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయం తెలంగాణలోని కొత్తగా ఏర్పడిన సిద్ధిపేట జిల్లాలో కలదు. ఈ దేవాలయం సిద్ధిపేట నుండి సికింద్రాబాద్ కు వెళ్ళే మార్...