నేషనల్ పార్కులు

Panna Madhya Pradesh

బహుబలి గుహలు ఇవేనా ? కాదా ??

పన్నా మధ్య ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వజ్రాల గనులకు చెందిన ఒక పట్టణం. ప్రపంచం మొత్తం మీద పన్నా వజ్రాలు చక్కని నాణ్యతను మరియు స్పష్టతను కలిగి ఉంటాయి. పన్నా ఇక్కడున్న నేషనల్ పార్క్ ద్వారా బాగా ప్రసిద్ధి చెందినది. దీనితో పాటుగా సమానంగా బాగా ప్రసద్ధి చెందిన ప్ర...
Places Visit Panna Madhya Pradesh

పాండవుల గుహలు, జలపాతాలు !!

LATEST: గోవా గురించి మీకు తెలియని షాకింగ్ నిజాలు ! పన్నా మధ్య ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వజ్రాల గనులకు చెందిన ఒక పట్టణం. ప్రపంచం మొత్తం మీద పన్నా వజ్రాలు చక్కని నాణ్యతను మరియు స్పష్టతను కలి...
Places Visit Junagadh Gujarat

జూనాగఢ్ లో అరుదైన సంస్కృతి !!

జూనాగఢ్ ... బహుశా ఈ పేరును మీరు ఎప్పుడూ వినలేదు కదూ !! నాకు తెలిసి చరిత్ర కారులకు తప్పనిచ్చి ఈ ప్రాంతం గురించి ఎవ్వరికీ తెలీదనుకుంటా!! ఈ ప్రాంతం గురించి మీరు మొదట స్కూల్ లో చదువుకు...