మహాభారతం

Cities Mahabharata The Present Time

మహాభారతం జరిగిన ప్రదేశాలు !

మహాభారతం జరిగిందని కొందరు చెబుతుంటే, మరికొందరు ఆది ఒట్టి సృష్టే అని కొట్టిపాడేస్తున్నారు. భారతదేశంలో ముఖ్యంగా సింధూ, గంగా నది పరివాహ ప్రాంతాల్లో మహాభారతం జరిగినట్లు ఇతిహాసాల్లో పేర్కొన్నారు. ఎక్కువగా మహాభారతం జరిగింది ఉత్తర భారతదేశంలోనే. దక్షిణ ...
Tourist Places Related Lord Krishna

శ్రీకృష్ణుని డెత్ రహస్యం !

శ్రీకృష్ణుడు హిందూ మతంలో అర్చింపబడే దేవుడు. ఈయన విష్ణుమూర్తి యొక్క పది అవతారాలలో తొమ్మిదో అవతారం. చిలిపి బాలునిగా, గోపికల మనసు దోచుకున్న వాదిగా, యాదవ రాజుగా, రుక్మిణీ సత్యభామల...
Viratnagar Place Mahabharat

విరాట్ నగర్ - మహాభారతం జరిగిన చోటు !!

LATEST: ఈ శివుని గుడి విశిష్టత వింటే వెంటనే వెళ్లి దర్శించుకుంటారు ! ఈ గ్రామంలో పాము కరిచినా ప్రాణం పోదు? సైన్స్ కి అంతుచిక్కని రహస్యం ! విరాట్ నగర్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని పురాణేతి...
Places Related To Lord Krishna

మీకు తెలియని కృష్ణపరమాత్ముని విషయాలు !

శ్రీకృష్ణుడు హిందూ మతంలో అర్చింపబడే దేవుడు. ఈయన విష్ణుమూర్తి యొక్క పది అవతారాలలో తొమ్మిదో అవతారం. చిలిపి బాలునిగా, గోపికల మనసు దోచుకున్న వాదిగా, యాదవ రాజుగా, రుక్మిణీ సత్యభామల...
Places Visit Related To Mahabharata In India

భారతదేశంలో భగవద్గీత మహాభారతం జరిగిన ప్రదేశాలు !

"తింటే గారాలే తినాలి ... వింటే భారతమే వినాలి" అన్న సూక్తి ఊరికనే చెప్పలేదు. మహాభారతం హిందువులకు ఒక పెద్ద గ్రంధమే కాదు .. కాదు ఒక మహా కావ్యం, ఇతిహాసం కూడానూ. మహాభారత కావ్యాన్ని వేదవ్...