మిస్టరీ చెట్టు

Did You Know About Mysterious Tree

అంతుచిక్కని మిస్టరీ చెట్టు ఎక్కడుందో మీకు తెలుసా ?

Latest: లింగం తలభాగం నుంచి చీల్చబడినట్లుగా వుండే శివుని ఆలయం ఎక్కడుందో మీకు తెలుసా ? నల్గొండ జిల్లా తెలంగాణా రాష్ట్రంలోని 31 జిల్లాలలో ఒకటి. ఈ జిల్లా పరిపాలన కేంద్రము నల్గొండ. పూర్వము నల్గొండకు నీలగిరి అని పేరు ఉండేది. నల్లగొండ జిల్లా పోరాటాలకు ప్రసిద్ధ...
A Mysterious Tree In Nalgonda Telangana 000744 Pg

తెలంగాణలోని నల్గొండలో అంతుచిక్కని మిస్టరీ చెట్టు !!

మిస్టరీల చెట్టు ... వినటానికి భలే గమ్మత్తుగా ఉంది కదూ ..! మనం ఇంతవరకి మిస్టరీ ప్రదేశాలు, మిస్టరీ ఆలయాలు గురించి విన్నాం కానీ ఎప్పుడూ ఇటువంటివి వినలేదు కారణం ఎక్కడా దీని గురించి ప్...