రోడ్

India S Most Dangerous Roads

మన భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన రోడ్డు మార్గాలు ఇవే

ఇప్పటివరకు మనము భారతదేశంలో ఎన్నో రోడ్ ట్రిప్ లకు వెళ్ళి ఉంటాం లేక రోడ్డు ప్రయాణాలు చేసి ఉంటాం అవునా ? ఏ చిన్నపాటి లోయ వచ్చినా (ముఖ్యంగా ఘాట్ రోడ్ ప్రయాణాలు), స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చినా కాస్త జాగ్రత్తగా వెళుతుంటారు ఇది మనకైతే సరిపోతుంది కానీ కొంత మంది బైక్...
Most Amazing Roads In India

భారతదేశంలోని ప్రమాదకరమైన రోడ్డు మార్గాలు !

భారతదేశంలో రహదారుల పాత్ర కీలకం. దేశ రవాణా లో అగ్ర భాగం ఈ రహదారులదే. ఇండియాలో మొదట ప్రారంభమయ్యింది రహదారులు .. తర్వాత రైలు, విమానాలు, షిప్ లు వచ్చాయి. పూర్వం రాజులు సైతం రహదారుల గు...