అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

GNAN IZN PASS M G (52255) Schedule

నడచు రోజులు: All days తరగతులు: 
స్టేషన్ రాక పోక నిలుచు సమయం దూరం
1 Gonda (Mg) (GNAN) 5:30 AM 6:30 AM 0 min 0 km
2 Ganga Dham (GADM) 6:40 AM 6:42 AM 2 min 7 km
3 Bangain (BGAN) 6:52 AM 6:54 AM 2 min 16 km
4 Bisheshwarganj (BEU) 7:04 AM 7:06 AM 2 min 25 km
5 Payagpur (PDR) 7:16 AM 7:18 AM 2 min 34 km
6 Chilwariya (CLW) 7:40 AM 7:42 AM 2 min 48 km
7 Bahraich (BRK) 8:05 AM 8:10 AM 5 min 60 km
8 Risia (RS) 8:30 AM 8:32 AM 2 min 73 km
9 Matera (MT) 8:58 AM 9:00 AM 2 min 85 km
10 Nanpara Jn (NNP) 9:15 AM 9:25 AM 10 min 94 km
11 Raibojha (RBJ) 9:35 AM 9:37 AM 2 min 107 km
12 Mihinpurwa (MIN) 9:48 AM 9:50 AM 2 min 119 km
13 Kakraha Rest House (KARH) 10:10 AM 10:11 AM 1 min 129 km
14 Murtiha (MUH) 10:24 AM 10:26 AM 2 min 140 km
15 Nishangara (NSA) 10:35 AM 10:37 AM 2 min 148 km
16 Bichia (BIC) 10:53 AM 10:55 AM 2 min 158 km
17 Manjhra Purab (MJPB) 11:18 AM 11:20 AM 2 min 172 km
18 Khairatiya Bandh Road H (KYBR) 11:34 AM 11:35 AM 1 min 180 km
19 Tikunia (TQN) 11:46 AM 11:48 AM 2 min 187 km
20 Belrayan (BXM) 12:12 PM 12:14 PM 2 min 194 km
21 Dudwa (DDW) 1:28 PM 1:30 PM 2 min 223 km
22 Palia Kalan (PLK) 1:46 PM 1:48 PM 2 min 235 km
23 Bhira Kheri (BIK) 2:08 PM 2:10 PM 2 min 249 km
24 Mailani Jn (MLN) 2:45 PM 3:10 PM 25 min 265 km
25 Akela Hanspur H (ALNP) 3:19 PM 3:20 PM 1 min 271 km
26 Sehramau (SW) 3:26 PM 3:27 PM 1 min 275 km
27 Kurraiya (KRYA) 3:36 PM 3:37 PM 1 min 281 km
28 Dudhia Khurd (DYK) 3:45 PM 3:46 PM 1 min 288 km
29 Puranpur (PP) 3:58 PM 4:00 PM 2 min 298 km
30 Prasadpur H (PRSP) 4:15 PM 4:16 PM 1 min 305 km
31 Shahgarh (SG) 4:21 PM 4:22 PM 1 min 308 km
32 Sandai H (SNDY) 4:29 PM 4:30 PM 1 min 313 km
33 Mala (MALA) 4:38 PM 4:39 PM 1 min 320 km
34 Diyuri H (DYU) 4:47 PM 4:48 PM 1 min 325 km
35 Pilibhit Jn (PBE) 5:00 PM 5:10 PM 10 min 333 km
36 Lalauri Khera (LUA) 5:18 PM 5:19 PM 1 min 339 km
37 Shahi (SSC) 5:27 PM 5:28 PM 1 min 346 km
38 Bijauria (BJV) 5:37 PM 5:38 PM 1 min 353 km
39 Saithal H (STH) 5:46 PM 5:47 PM 1 min 359 km
40 Dibnapur H (DBNR) 5:54 PM 5:55 PM 1 min 364 km
41 Bhojipura Jn (BPR) 6:08 PM 6:10 PM 2 min 372 km
42 Dohna (DOX) 6:22 PM 6:30 PM 8 min 376 km
43 Izzatnagar Jn (IZN) 7:10 PM 5:30 AM 0 min 384 km
మౌస్ తో లాగిపట్టి డబుల్ క్లిక్ చేసి పెద్దది చేయండి..