అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

BANGALORE EXP (16518) Schedule

నడచు రోజులు: All days తరగతులు:  AC Two tier (2A), AC Three tier (3A), Sleeper class (SL)
స్టేషన్ రాక పోక నిలుచు సమయం దూరం
1 Kannur (Cannanore) (CAN) 5:30 AM 4:30 PM 0 min 0 km
2 Payyanur (PAY) 4:58 PM 5:00 PM 2 min 34 km
3 Kanhangad (KZE) 5:34 PM 5:35 PM 1 min 63 km
4 Kasaragod (KGQ) 5:53 PM 5:55 PM 2 min 86 km
5 Mangalore Central (MAQ) 7:00 PM 8:55 PM 115 min 132 km
6 Mangalore Jn (MAJN) 9:08 PM 9:10 PM 2 min 137 km
7 Bantawala (BNTL) 9:43 PM 9:45 PM 2 min 157 km
8 Kabakaputtur (KBPR) 10:13 PM 10:15 PM 2 min 181 km
9 Yedamangala H (YDM) 10:34 PM 10:35 PM 1 min 210 km
10 Subrahmanya Road (SBHR) 10:50 PM 11:00 PM 10 min 223 km
11 Sakleshpur (SKLR) 1:25 AM 1:35 AM 10 min 334 km
12 Hassan (HAS) 2:45 AM 3:00 AM 15 min 376 km
13 Hole Narsipur (HLN) 3:28 AM 3:30 AM 2 min 408 km
14 Krishnarajanagar (KRNR) 4:18 AM 4:20 AM 2 min 462 km
15 Mysuru Jn (MYS) 5:15 AM 5:30 AM 15 min 496 km
16 Mandya (MYA) 6:08 AM 6:10 AM 2 min 542 km
17 Channapatna (CPT) 6:48 AM 6:50 AM 2 min 579 km
18 Ramanagaram (RMGM) 7:04 AM 7:05 AM 1 min 590 km
19 Kengeri (KGI) 7:34 AM 7:35 AM 1 min 622 km
20 Bengaluru City (SBC) 8:20 AM 5:30 AM 0 min 635 km
మౌస్ తో లాగిపట్టి డబుల్ క్లిక్ చేసి పెద్దది చేయండి..