గంగేశ్వర్ ఆలయం, డయ్యు

హోమ్ » ప్రదేశములు » డయ్యు » ఆకర్షణలు » గంగేశ్వర్ ఆలయం

గంగేశ్వరుడు అన్న పదం శివుడికి మారుపేరు. ఈయన జటాజూటం మీదుగా గంగానది ప్రవహించి భువిమీద అవతరించింది. అందువలన ఈయనను భగవంతుడిగా ఆరాధిస్తారు. ఈ ఆలయాన్ని శివుడికే అంకితమయింది. ఇది డయ్యు నుండి మూడు కిలోమీటర్ల అవతల ఫాడం గ్రామంలో ఉన్నది.

ఇది ప్రధానంగా సముద్ర తీరంమీద ఉన్న శిలల మధ్యలో ఉన్న ఒక గుహ ఆలయం. ఈ ఆలయంలో అయిదు శివలింగాలు ఉన్నాయి. వీటిని నిరంతరం అరేబియన్ సముద్ర అలలు కడుగుతుంటాయి. పరమశివుడికి సముద్ర తరంగాల వందనసమర్పణ ఆధ్యాత్మిక దృశ్యం సందర్శకులలో ఆధ్యాత్మికత, గౌరవం మరియు భక్తి భావాలకు స్ఫూర్తినిస్తున్నది.

ఈ ఆలయాన్ని పాండవులు వారి అజ్ఞాతవాసంలో రోజువారి పూజలకొరకు కట్టించారని పురాణాలు చెపుతున్నాయి. అందువలన ఈ ఆలయం మహాభారతకాలం నుండి ఉన్నదని చెపుతారు. సముద్రతీరాన ఉన్న ఈ గంగేశ్వర ఆలయం చారిత్రాత్మక మరియు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నది.

Please Wait while comments are loading...