ప్రతాప్ ఘడ్ వాతావరణం

ముందు వాతావరణ సూచన
Pratapgarh, India 26 ℃ Cloudy
గాలి: 4 from the NE తేమ: 65% ఒత్తిడి: 1008 mb మబ్బు వేయుట: 79%
5 నేటి వాతావరణ సూచన
రోజు ప్రణాళిక గరిష్టం కనిష్టం
Thursday 19 Oct 25 ℃ 77 ℉ 34 ℃94 ℉
Friday 20 Oct 26 ℃ 78 ℉ 34 ℃93 ℉
Saturday 21 Oct 25 ℃ 77 ℉ 34 ℃93 ℉
Sunday 22 Oct 25 ℃ 77 ℉ 35 ℃95 ℉
Monday 23 Oct 25 ℃ 78 ℉ 35 ℃95 ℉

ప్రతాప్ ఘర్ సందర్శనకు ఉత్తమ సమయం ప్రతాప్ ఘర్ సందర్శనకు అక్టోబర్ నుండి మార్చ్ వరకూ అనుకూల సమయం. మిగిలిన నెలలలో వేడిగా వుంటుంది.

వేసవి

వాతావరణం వేసవి వేసవి నెలలు ఏప్రిల్ నుండి మే వరకూ కొనసాగుతాయి. ఈ సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్టం 28 డిగ్రీల నుండి గరిష్టం 40 డిగ్రీ సెంటి గ్రేడ్ గా వుంటాయి.

వర్షాకాలం

వర్షాకాలం ఈ ప్రాంతంలో వర్షాకాలం జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకూ వుంటుంది. ఈ కాలం వాతావరణం తడిగాను తేమగాను వుంటుంది.

చలికాలం

శీతాకాలం శీతాకాలం డిసెంబర్ లో మొదలై ఫిబ్రవరి వరకూ వుంటుంది. ఈ సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు 7 డిగ్రీల నుండి గరిష్టం 22 డిగ్రీలు గా వుంటుంది.