ప్రతాప్ ఘడ్ వాతావరణం

ముందు వాతావరణ సూచన
Pratapgarh, India 15 ℃ Sunny
గాలి: 13 from the W తేమ: 38% ఒత్తిడి: 1019 mb మబ్బు వేయుట: 0%
5 నేటి వాతావరణ సూచన
రోజు ప్రణాళిక గరిష్టం కనిష్టం
Sunday 17 Dec 14 ℃ 57 ℉ 25 ℃77 ℉
Monday 18 Dec 15 ℃ 60 ℉ 25 ℃78 ℉
Tuesday 19 Dec 17 ℃ 62 ℉ 27 ℃81 ℉
Wednesday 20 Dec 18 ℃ 64 ℉ 27 ℃80 ℉
Thursday 21 Dec 20 ℃ 68 ℉ 28 ℃82 ℉

ప్రతాప్ ఘర్ సందర్శనకు ఉత్తమ సమయం ప్రతాప్ ఘర్ సందర్శనకు అక్టోబర్ నుండి మార్చ్ వరకూ అనుకూల సమయం. మిగిలిన నెలలలో వేడిగా వుంటుంది.

వేసవి

వాతావరణం వేసవి వేసవి నెలలు ఏప్రిల్ నుండి మే వరకూ కొనసాగుతాయి. ఈ సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్టం 28 డిగ్రీల నుండి గరిష్టం 40 డిగ్రీ సెంటి గ్రేడ్ గా వుంటాయి.

వర్షాకాలం

వర్షాకాలం ఈ ప్రాంతంలో వర్షాకాలం జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకూ వుంటుంది. ఈ కాలం వాతావరణం తడిగాను తేమగాను వుంటుంది.

చలికాలం

శీతాకాలం శీతాకాలం డిసెంబర్ లో మొదలై ఫిబ్రవరి వరకూ వుంటుంది. ఈ సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు 7 డిగ్రీల నుండి గరిష్టం 22 డిగ్రీలు గా వుంటుంది.