రిషికేశ్ వాతావరణం

ముందు వాతావరణ సూచన
Rishikesh, India 30 ℃ Clear
గాలి: 6 from the WSW తేమ: 44% ఒత్తిడి: 1011 mb మబ్బు వేయుట: 0%
5 నేటి వాతావరణ సూచన
రోజు ప్రణాళిక గరిష్టం కనిష్టం
Wednesday 18 Oct 17 ℃ 62 ℉ 32 ℃89 ℉
Thursday 19 Oct 18 ℃ 64 ℉ 32 ℃90 ℉
Friday 20 Oct 17 ℃ 62 ℉ 31 ℃87 ℉
Saturday 21 Oct 19 ℃ 66 ℉ 31 ℃88 ℉
Sunday 22 Oct 18 ℃ 64 ℉ 31 ℃88 ℉

పర్యటనకు ఉత్తమ సమయం: సంవత్సరం మొత్తం పర్యటనకు అనువైనాఅధిక వేడి వుండే మే మాసం మాత్రం మినహాయించటం మంచిది.

వేసవి

ఎండాకాలంమార్చ్ నుండి జూన్ వరకు ఎండా కాలం వుంటుంద. ఈ సమయాన సరాసరి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 35 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ గా ఉంటుంది. మే మాసంలో మాత్రం పర్యటనకు అనువుగా వుండదు.

వర్షాకాలం

వర్షాకాలం ఈ ప్రాంతం లో వర్షాకాలం జూలై నుండి సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటుంది. ఒక మోస్తరు వర్షపాతం నమోదయ్యే ఈ సమయం లో పర్యాటకులు పర్యటించవచ్చు.

చలికాలం

చలికాలం: నవంబర్ నుండి ఫెబ్రవరి వరకు చలికాలం వుంటుంది. ఈ సమయం లో ఉష్ణోగ్రత అత్యల్పం ఉష్ణోగ్రత 19 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ గాను అధిక ఉష్ణోగ్రత 33 డిగ్రీ ల సెంటిగ్రేడ్ గా ఉంటుంది.