హోమ్ » ప్రదేశములు » సిల్వాస్సా » వాతావరణం

సిల్వాస్సా వాతావరణం

ముందు వాతావరణ సూచన
Silvassa, India 24 ℃ Partly cloudy
గాలి: 3 from the WSW తేమ: 34% ఒత్తిడి: 1012 mb మబ్బు వేయుట: 34%
5 నేటి వాతావరణ సూచన
రోజు ప్రణాళిక గరిష్టం కనిష్టం
Monday 19 Mar 25 ℃ 77 ℉ 34 ℃93 ℉
Tuesday 20 Mar 23 ℃ 73 ℉ 35 ℃95 ℉
Wednesday 21 Mar 22 ℃ 72 ℉ 34 ℃93 ℉
Thursday 22 Mar 20 ℃ 69 ℉ 32 ℃89 ℉
Friday 23 Mar 23 ℃ 73 ℉ 33 ℃92 ℉

సిల్వస్సా మూడు కాలాలను అనుభవిస్తున్నది:వేసవి, వర్ష, మరియు శీతాకాలాలు

వేసవి

ఇక్కడ మార్చి నుంచి మే వరకు వేసవి నెలలు, ఈ కాలంలో చాలా వేడిగా ఉంటుంది మరియు ఈ కాలంలో 18 నుండి 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత పరిధులు నమోదు అవుతాయి.

వర్షాకాలం

ఇక్కడ వేసవి సీజన్ తేమ నుండి ఉపశమనం అందించే చిరుజల్లులతో కూడిన ఋతుపవనాలు జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటాయి.

చలికాలం

శీతాకాలం నవంబర్ నుండి మార్చి వరకు ఉంటుంది. సిల్వస్సాను సందర్శించటానికి ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో కనీస ఉష్ణోగ్రత 10 డిగ్రీల వరకు పడిపోవచ్చు.