సిల్వాస్సా వాతావరణం

ముందు వాతావరణ సూచన
Silvassa, India 30 ℃ Partly cloudy
గాలి: 9 from the SW తేమ: 37% ఒత్తిడి: 1014 mb మబ్బు వేయుట: 24%
5 నేటి వాతావరణ సూచన
రోజు ప్రణాళిక గరిష్టం కనిష్టం
Saturday 16 Dec 21 ℃ 70 ℉ 31 ℃88 ℉
Sunday 17 Dec 19 ℃ 66 ℉ 31 ℃88 ℉
Monday 18 Dec 18 ℃ 65 ℉ 30 ℃85 ℉
Tuesday 19 Dec 18 ℃ 65 ℉ 30 ℃86 ℉
Wednesday 20 Dec 18 ℃ 65 ℉ 28 ℃82 ℉

సిల్వస్సా మూడు కాలాలను అనుభవిస్తున్నది:వేసవి, వర్ష, మరియు శీతాకాలాలు

వేసవి

ఇక్కడ మార్చి నుంచి మే వరకు వేసవి నెలలు, ఈ కాలంలో చాలా వేడిగా ఉంటుంది మరియు ఈ కాలంలో 18 నుండి 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత పరిధులు నమోదు అవుతాయి.

వర్షాకాలం

ఇక్కడ వేసవి సీజన్ తేమ నుండి ఉపశమనం అందించే చిరుజల్లులతో కూడిన ఋతుపవనాలు జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటాయి.

చలికాలం

శీతాకాలం నవంబర్ నుండి మార్చి వరకు ఉంటుంది. సిల్వస్సాను సందర్శించటానికి ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో కనీస ఉష్ణోగ్రత 10 డిగ్రీల వరకు పడిపోవచ్చు.