ఢిల్లీ పర్యాటక ప్రదేశాలు

Summer Holiday Destinations Delhi

వేసవి సెలవులకి ఛలో ఢిల్లీ

పిల్లలకు వేసవి సెలవులు వచ్చేస్తున్నాయి. హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ హాలిడేస్ లో అన్నీ మర్చిపోయి ఎక్కడికైనా విహారయాత్ర వెళ్ళాలని వుంది కదూ ! మరెందుకాలస్యం మీరు మీ పిల్లలు సెలవులు చక్కగా ఎంజాయ్ చేయటానికి భారత దేశ రాజధాని అయిన ఢిల్లీకి వెళ్ళొదామా! చలో.. ఢిల్ల...
One Of The World Largest Hindu Temple Akshardham

భారతదేశంలో కెల్లా అతిపెద్ద హిందూ దేవాలయం !!

అక్షరధామ్ నిజంగా పర్యాటకులకు ఒక అద్భుతం . అహ్మదాబాద్, గాంధీనగర్ లో ఉన్న అక్షరధామ్ కంటే దేశ రాజధాని కొత్త ఢిల్లీ లో ఉన్న అక్షరధామ్ చాలా పెద్దది మరియు విశాలమైనది. సుమారు వంద ఎకరా...