నమక్కల్

Did You Know About The Narasimha Swamy Temple Namakkal

రాజుల భూమిగా పేరుగాంచిన నమక్కల్ లో ఇవి చూశారా !

నమక్కల్ తమిళనాడులోని కొంగునాడులో ఒక భాగంగా వుండేది. ఈ పట్టణం అడియమాన్ తెగకు చెందిన గుణశీలచే పాలించబడింది. ఇక్కడ అనేక చారిత్రక అవశేషాలు కలవు. రంగనాథ స్వామి టెంపుల్ మరియు నరసింహస్వామి టెంపుల్ లను గుణశీల రాజు నిర్మించాడు. ఆయనకు పల్లవ వంశీకులతో గల వివా...
Sightseeing Attractions Namakkal

నమక్కల్ లో ఈ దేవాలయాలను చూశారా ?

ఇండియా లోని దక్షిణ భాగం లో తమిళనాడు లో కల నమక్కల్ ఒక నగరం మరియు పాలనా ప్రాంత జిల్లా. ఒక మంచి పర్యాటక ప్రదేశం. నమక్కల్ అనేక మందికి వివిధ రంగాలలో ఆసక్తి కలిగే ఆకర్షణలు అందిస్తుంది...