సముద్ర తీరాలు

Offbeat Beaches Southern India Visit April May

దక్షిణ భారతదేశంలో ఏప్రెల్ - మే లో చూడదగ్గ సముద్రపు ఒడ్డున గల బీచ్ లు

LATEST: అక్కడ వర్షం పడితే చాలు వర్షంతో పాటు వజ్రాలు పడతాయి వెళతారా ? మీలో ఎవరికి బీచ్ అంటే ఇష్టం లేదు చెప్పండి ? వేసవికాలంలో ఎండలు మండిపోతుంటాయి. అప్పుడు మనకు ఠకీమని బీచ్ లు గుర్తుకొస్తాయి. సెలవులు ఎలాగో వచ్చేసాయి. హమ్మయ్యా.. అనుకుంటే పొరపాటే. ఈ వేసవి సెలవ...
Sea Coasts That Give Real Happiness

సహజ ఆనందాలను అందించే సముద్ర తీరాలు !

సమయం ఆనందంగా గడిపెయాలంటే, ఒక మంచి  ప్రదేశం సముద్ర తీరం. సముద్ర తీరంలో కూర్చుంటే, మీకు తెలియకుండానే సమయం గడిచిపోతుంది. వాస్తవానికి వచ్చి ఎంత సేపు అయినదో కూడా తెలియదు. చీకటి పడి...