క్రికెట్ గ్రౌండ్, చైల్

హోమ్ » ప్రదేశములు » చైల్ » ఆకర్షణలు » క్రికెట్ గ్రౌండ్

చైల్ లో ఉన్న క్రికెట్ గ్రౌండ్ సమద్ర మట్టం నుండి 2444 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎత్తైన క్రికెటింగ్ వేదికగా పేరొందింది. పోలో గ్రౌండ్ గా కూడా ఉపయోగించబడే ఈ క్రికెట్ గ్రౌండ్ 1893 లో పాటియాలా రాజు అయిన భూపిందర్ సింగ్ చే నిర్మించబడింది. ఈ గ్రౌండ్ చుట్టూ పైన్ మరియు డియోడార్ అడవులు ఉన్నాయి. ఈ గ్రౌండ్ మిలిటరీ స్కూల్ వారి నిర్వహణలో ఉంది.

Please Wait while comments are loading...