జగేశ్వర్ వాతావరణం

ప్రయాణంకు ఉత్తమ సీజన్జగేశ్వర్ పర్యటనకు ప్రణాళికా రచన చేసే పర్యాటకులు వేసవి కాలంలో ఈ ప్రదేశంను సందర్శించండి.

వేసవి

వేసవి కాలం (ఏప్రిల్ నుండి జూన్)వేసవి కాలం ఏప్రిల్ నెలలో మొదలై జూన్ వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సీజన్లో జగేశ్వర్ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 30°C మరియు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత15°C వద్ద నమోదు అవుతుంది.

వర్షాకాలం

వర్షాకాలం (జూలై నుండి సెప్టెంబర్ )జూలై నెలలో ఈ ప్రాంతం వర్షాకాలం యొక్క ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఆధునిక వర్షాలు అన్ని చోట్ల తాజా పచ్చదనం ఒక దుప్పటి వాలే ఉంటుంది. వాతావరణము ఈ సమయంలో చల్లగా మరియు ఆహ్లాదకరంగా ఉంది.

చలికాలం

శీతాకాలం (డిసెంబర్ నుండి ఫిబ్రవరి)జగేశ్వర్ లో శీతాకాలంలో డిసెంబర్ నెల నుండి మొదలై ఫిబ్రవరి వరకు ఉంటుంది. ఈ సీజన్లో జగేశ్వర్ లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 15°C మరియు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 4°C వద్ద నమోదు అవుతుంది.