అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆరవ గది తెరిస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తుందా?
వెతకండి
 
వెతకండి
 

గాంధి మ్యూజియం, మధురై

సిఫార్సు చేసినది

దేశం లోని అయిదు గాంధీ మ్యూజియం లలో మదురై లోది ఒకటి. దీనిలో గాంధీ కి సంబంధించిన అనేక వస్తువులు కలవు. అనేక ఫోటోలు కలవు. ఈ మ్యూజియం ను క్వీన్ మంగంమల్ అనే ఒక పురాతన పాలస్ లో ఏర్పరచారు.

మదురై ఫోటోలు, గాంధీ మ్యూజియం, మ్యూజియం
Image source:en.wikipedia.org

గాంధీ మరణం తర్వాత ఈ పాలస్ ను మ్యూజియం గా మార్చారు. దీనిలో గాంధీ ఫిలాసఫీ పుస్తకాలతో ఒక బుక్ షాప్ కలదు. ఇక్కడే ఒక ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ కూడా కలదు. దీనిలో గాంధి ఫిలింలు ఆయన సమావేశాలు వంటివి చూపుతారు.

Please Wait while comments are loading...