పండ్ల తోటలు, పర్వానూ

పర్వానూ లో ఉన్న పండ్ల తోటలు ప్రధాన ఆకర్షణ గా ఉంటాయి.జామ్లు, జెల్లీలు,ఫ్రూట్ పల్ప్ వంటి పలు పండ్ల ఉత్పత్తులను ఈ ప్రదేశంలో ఉత్పత్తి చేస్తారు. యాపిల్స్ అండ్ పీచ్ పండ్లు పర్వానూ లో భారీ పరిమాణంలో ఉంటాయి.ప్రాచుర్యం పొందిన అనేక పండ్లు దొరుకుతాయి.

Please Wait while comments are loading...