హోమ్ » ప్రదేశములు » అల్మోర » మ్యాపు

అల్మోర మ్యాపు

దిగువ మ్యాప్ పై ఒక ప్రదేశాన్ని కనుగొనేందుకు దాని ఆకర్షణ పై క్లిక్ చేయండి.

తప్పక చూడండి

సిఫార్సు చేయదగినది

  • సిమ్టోల
  • గోవింద్ వల్లభ పంత్ పబ్లిక్ మ్యూజియం లేదా స్టేట్ మ్యూజియం
  • డీర్ పార్క్
  • మర్టోల
  • మౌంటెన్ బైకింగ్
  • బిన్సార్
  • బిన్సార్ వైల్డ్ లైఫ్ సంక్చురి
  • బ్రైట్ ఎండ్ కార్నర్
  • లాల్ బజార్
  • ట్రెక్కింగ్
You can drag the map with your mouse, and double-click to zoom.