టీ ఎస్టేట్స్, కైలషహర్

కైలషహర్ మరియు దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో 16 కంటే ఎక్కువ టీ ఎస్టేట్లు ఉన్నాయి. ఈ పచ్చని చెట్ల పెంపకం చూడటం అనేది ఎవరికైన సంతోషంగా ఉంటుంది. ఈ టీ ఎస్టేట్లు మంత్రముగ్ధమైన అందం మరియు టీ ఆకుల అద్భుతమైన నాణ్యతను కలిగి ఉంటాయి.

ఈ ప్రాంతంలో టీ ఎస్టేట్లు చాలా పాతవి 1916 వ సంవత్సరంలో మరియు తిరిగి కొన్నింటిని 20 వ శతాబ్దం నాటికి ఏర్పాటు చేశారు.ఈ  స్థలంలో ప్రస్తుతం సంప్రదాయ పద్ధతులలో పెరిగిన టీ ఆకు ఉంటుంది.  కైలషహర్ చుట్టూ ఉన్న తేయాకు మొక్కలు నుండి ఉత్పత్తి అయిన టీ గొప్ప బ్లెండింగ్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని నమ్ముతున్నారు. టీ ఎస్టేట్లను సేంద్రీయ టీ ఉత్పత్తి అని పిలుస్తారు.

టీ ఎస్టేట్ల పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు పూర్తిగా ఒక రోజు సమయం తీసుకోదు. అందువల్ల పర్యాటకులు సులభంగా ఒక రోజు లో కైలషహర్ లో ఉన్న అన్ని పర్యాటక ఆకర్షణలను సందర్శించవచ్చు. ఆవిధంగా ఒక పద్ధతిలో వారి ప్రయాణంను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.

Please Wait while comments are loading...