బెంగళూరుపర్యాటక ప్రదేశాలు

1/61
Bangalore photos, Lal Bagh - Flower Show
Photo Courtesy : Ravi Shankar
2/61
Bangalore photos, Gavi Gangadhareshwara Temple - Trishula
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/61
Bangalore photos, Gavi Gangadhareshwara Temple - Entrance
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/61
Bangalore photos, Gavi Gangadhareshwara Temple - Gopuram
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/61
బెంగుళూరు ఫొటోలు ,ఇన్నోవేటివ్ ఫిల్మ్ సిటీ - ఫిల్మ్ సిటీ
Photo Courtesy : Ganu Photography