గోరఖ్ పూర్ - భగవద్ గీత ముద్రణ!

ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని అయిన గోరఖ్పూర్ లక్నో నుండి 250 కిలోమీటర్ల దూరం లో ఉంది. మౌర్య, శుంగ, కుషన మరియు గుప్తుల యొక్క ముఖ్య ప్రదేశం గోరఖ్పూర్. గోరక్ష్నాథ్ అనే యోగి పేరు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చింది. తూర్పు ఉత్తర ప్రదేశ్ యొక్క ముఖ్యమైన కేంద్రం. కుశినగర్ కపిలవస్తు మరియు నేపాల్ యొక్క ప్రధాన రహదారి అలాగే నార్త్ ఈస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ గా గోరఖ్పూర్ ప్రసిద్ది.

పవిత్రమైన భగవద్గీత ని ముద్రించిన ప్రసిద్ది అయిన ప్రెస్ గోరఖ్పూర్ ప్రెస్. మిగతా అన్ని భారతీయ నగరాలు అలాగే పట్టణాల లాగానే ఇక్కడ కూడా ఎన్నో ఆలయాలు కనిపిస్తాయి. ఆరోగ్య కరమైన జీవితానికి అందించే ప్రకృతి వైద్యం ఇక్కడున్న ఆరోగ్య మందిర్ అందిస్తుంది. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న అద్భుతమైన మరియు ముఖ్యమైన మందిరం గోరఖ్పూర్ ఆలయం. సహజ మైన ఆకర్షణల గురించి చెప్పాలంటే ఇక్కడున్న సాల్ మరియు సీక్వోయా వృక్షాల తో నిండిన కుష్మి అడవుల గురించి చెప్పాలి. వీర్ బహదూర్ సింగ్ ప్లానేటోరియం మరియు 17 వ శతాబ్దపు సూఫీ సన్యాసికి చెందిన దర్గాః ఇక్కడ ముఖ్యమైనవి.

గోరఖ్పూర్ ని సందర్శించేందుకు ఉత్తమ సమయం నవంబర్ నుండి మార్చ్ వరకు గోరఖ్పూర్ ని సందర్శించేందుకు ఉత్తమ సమయం

Please Wait while comments are loading...