సరిస్క ప్యాలెస్, సరిస్క

హోమ్ » ప్రదేశములు » సరిస్క » ఆకర్షణలు » సరిస్క ప్యాలెస్

రాజస్థాన్ లోని సరిస్క నేషనల్ టైగర్ రిజర్వులో 1902 లో నిర్మించిన సరిస్క ప్యాలెస్ ను ఆల్వార్ మహారాజు వేట విడిది గా ఉపయోగించే వాడు. మిశ్రమ వాస్తు నిర్మాణానికి నిదర్శనమైన ఈ ప్యాలెస్ ను ప్రస్తుతం ఒక విలాసవంతమైన హోటల్ గా మార్చారు.

Please Wait while comments are loading...