ప్రతాప్ ఘడ్ కోట, సరిస్క

హోమ్ » ప్రదేశములు » సరిస్క » ఆకర్షణలు » ప్రతాప్ ఘడ్ కోట

రాజస్థాన్ లోని సరిస్కకు దగ్గరలో ఉన్న ప్రతాప్ ఘడ్ పట్టణంలో ప్రకృతి సౌందర్యానికి ప్రసిద్ది పొందిన ప్రతాప్ ఘడ్ కోట ఒక చారిత్రిక ప్రదేశం. భాన్ గర్ ఇతిహాసాలకు ప్రతాప్ ఘడ్ పట్టణానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. కొండ పై గల ఈ చారిత్రిక కోట నుండి ప్రతాప్ ఘడ్ తో బాటుగా అందమైన పరిసరాలను చూడవచ్చు.

Please Wait while comments are loading...