» »తొండం లేకుండా వుండే ఆది గణపతి ఆలయం ఎక్కడ వుందో మీకు తెలుసా?

తొండం లేకుండా వుండే ఆది గణపతి ఆలయం ఎక్కడ వుందో మీకు తెలుసా?

Posted By: Venkata Karunasri Nalluru

ఎవరైతే పిత్రుదోషాలతో బాధపడుతున్నారో వారు దర్శించి పితృదోషాలను పోగొట్టుకోవలసిన ఆలయం గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ ఆలయం యొక్క పేరు తిలతర్పణపురి అనే గ్రామంలో వున్న స్వర్నవల్లి సమేత ముక్తీశ్వారర్ ఆలయం. ఈ ఆలయంలో సాక్షాత్తూ రాములవారు తన తండ్రి అయిన దశరథుడికి పితృకార్యక్రమాలు ఇక్కడ నిర్వహించారు.

అయితే ఆయన భారతదేశమంతా తిరిగి ఎన్నో చోట్ల పిండాలు పెట్టినప్పటికీ తండ్రికి ముక్తి లభించకపోవటంతో శివుని ప్రార్థించగా పరమశివుడు ఇక్కడ తనను కొలనులో స్నానం చేసి తన తండ్రికి పితృ తర్పణాలు మొదలుపెట్టమని చెప్పిన స్థలం. అందుకనే ఈ ఊరిని "తిలతర్పణపురి" అంటారు. తిలలు అంటే నువ్వులు, తర్పణాలు అంటే వదలటం, పురి అంటే స్థలం. అంటే ఎక్కడైతే తిలలు రాముడు వదిలాడో ఆ ఊరినే తిలతర్పణపురి అని పిలవటం జరుగుతుంది.

తొండం లేకుండా వుండే ఆది గణపతి ఆలయం ఎక్కడ వుందో మీకు తెలుసా?

1. తిలతర్పణపురి

1. తిలతర్పణపురి

ఇక్కడ రాములవారు తన తండ్రి అయిన దశరథునికి నాలుగు పిండాలు పెట్టగా ఆ వంశంలోని వారు లింగాలరూపంలో మారటం జరిగింది. అందువలన ఈ ఊరిని తిలతర్పణపురి అని పిలవటం జరుగుతూంది.

PC: Ganeshtemple

2. త్రివేణి సంగమం

2. త్రివేణి సంగమం

ఈ ఆలయం ముఖ్యంగా భారతదేశంలోనే 7 స్థలాలుగా చెప్పబడే కాశీ, రామేశ్వరం, శ్రీవాణ్యం, తిరువెంకాడు, గయ, త్రివేణి సంగమంతో సరిసమానమైన స్థలంగా చెప్పబడుతోంది.

PC:youtube

3. దోషాల నుంచి విముక్తి

3. దోషాల నుంచి విముక్తి

అందువలన ఎవరైతే పెద్దలకు కార్యక్రమాలు నిర్వహించలేక ఎన్నో బాధలతో ఇబ్బంది పడుతూవుంటారో వారు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి పెద్దలకు తర్పణాలు వదలటం ద్వారా ఆ దోషాల నుంచి విముక్తి పొందగలరు.

PC:youtube

4. మరొక ప్రత్యేకత

4. మరొక ప్రత్యేకత

అంతేకాక ఈ ఆలయంలో మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే గణపతి. ఇక్కడ నరముఖంతో వున్న గణపతి వున్నారు.

PC:youtube

5. బాలగణపతి

5. బాలగణపతి

ఇక్కడ గణపతి తొండం లేకుండా బాలగణపతి రూపంలో మనిషి ముఖంతో వుంటారు. ఇలాంటి ఆలయం చాలా అరుదుగా వుంటుంది.

PC:youtube

6. నరముఖ గణపతి

6. నరముఖ గణపతి

ఈ ఆలయం ముఖ్యంగా నరముఖ గణపతి లేదా ఆది వినాయకర్ గణపతితో చాలా ప్రసిద్ధి చెందినది.

PC:youtube

7. ఆలయం ఎలా చేరుకోవాలి

7. ఆలయం ఎలా చేరుకోవాలి

ఈ ఆలయం కూతనూరు సరస్వతీ ఆలయానికి 3 కి. మీల దూరంలోను, తమిళనాడులోని తిరునల్లార్ శనిభగవానుని ఆలయానికి 25కి.మీ ల దూరంలోను కలదు.

PC:youtube